Joop Taris

Joop Taris speelt vanaf ongeveer 1962 gitaar in The Flying Arrows en tegelijkertijd in Gold Stars.