Jeffrey Smith

Jeffrey Smith speelt gitaar in Dirty Love LettersThe FamilyOrganicSwish, Heathrow, Moonbaker, The Durians en The White House.

Hij is gitaardocent bij Muzieklesgroningen.nl

Website: http://www.jeffreysmith.nl