Henk Frey

Henk Frey speelt vanaf begin jaren zestig gitaar in de twee zeer bekende en populaire bands The Flying Arrows en The Trembling Strings. Daarna vertrekt hij naar Shorty and the Stormers.